Psihoterapija

by Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak (Ur.),

Uredili: Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak

Avtorji: Janko Bohak, Heliodor Cvetko, Bosiljka Lojk, Leon Lojk, Marino Kačič, Romana Kebe, Vlasta Meden Klavora, Zoran Milivojević, Miran Možina, Samo Pastirk, Lan Pečjak, Peter Praper, Jože Ramovš, Dinko Štajduhar, Lea Šugman Bohinc, Jasna Vešligaj-Damiš, Bogdan Žorž, Gregor Žvelc, Maša Žvelc

V splošnem delu knjige Psihoterapija so podani temeljni koncepti psihoterapije ter razvoj psihoterapije v Sloveniji. V specifi čnem delu pa je predstavljenih 13 psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza in psihoanalitična psihoterapija, psihodinamska psihoterapija, vedenjsko kognitivna terapija, logoterapija, realitetna terapija, psihodrama, gestalt terapija, transakcijska analiza, transpersonalna psihoterapija, sistemska psihoterapija, ter dve smeri integrativne psihoterapije. Avtorji prispevkov izvajajo predstavljeno psihoterapijo v praksi tudi sami.

 

IZ RECENZIJ:

V Sloveniji imamo ne glede na ozemeljsko in populacijsko majhnost zastopane »skoraj vse« pomembnejše psihoterapevtske pristope in aktualnost te knjige se kaže tudi v pluralnosti opisanih pristopov. Predstavljenih je 13 psihoterapevtskih smeri, vključno z uporabnimi informacijami. Podrobne predstavitve teoretičnega in zgodovinskega ozadja posameznih pristopov bodo v pomoč psihoterapevtom, ki jih zanimajo drugačni pogledi na področje od tistega, ki ga imajo sami, pa tudi vsem drugim strokovnjakom, ki se pri delu soočajo z ljudmi v stiskah ali enostavno vsem, ki jih področje zanima. Študentom psihoterapije bo preglednost knjige olajšala odločanje za usmeritev v posamezen pristop, uporabne informacije, ki so podane ob vsakem pristopu, pa bodo v pomoč tistim, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč. Bralci so s knjigo pridobili odličen pregled sodobne psihoterapije ter tudi vpogled v številne izvire, iz katere črpa mogočna reka, ki je po stoletju razvoja postala mogočen tok ter samostojen poklic.

Doc. dr. Robert Masten

Kljub razširjenosti in včasih tudi popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh desetletjih se nerazpoznavnost psihoterapije ohranja. Zato je potreba po tovrstnih informacijah ter vednosti razumljiva in zato je izid pričujočega zbornika zelo dobrodošel. Zbornik je dragocen prispevek, ki združuje na enem mestu informacije, ki bi jih sicer moral iskati po različnih virih. Ker ni namenjen eni sami ciljni skupini, bo bralec sam selektiven in poiskal tisto, kar potrebuje ali ga zanima. Razmišljujoč bralec pa bo s pazljivim branjem dobil še več: lahko bo ugotavljal, kako se konceptualni aparati posameznih pristopov na različen način lotevajo in uspevajo zajeti eno samo človeško realnost.

Izr. prof. dr. Rudi Kotnik

Psihoterapija

by Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak (Ur.),

Uredili: Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak

Avtorji: Janko Bohak, Heliodor Cvetko, Bosiljka Lojk, Leon Lojk, Marino Kačič, Romana Kebe, Vlasta Meden Klavora, Zoran Milivojević, Miran Možina, Samo Pastirk, Lan Pečjak, Peter Praper, Jože Ramovš, Dinko Štajduhar, Lea Šugman Bohinc, Jasna Vešligaj-Damiš, Bogdan Žorž, Gregor Žvelc, Maša Žvelc

V splošnem delu knjige Psihoterapija so podani temeljni koncepti psihoterapije ter razvoj psihoterapije v Sloveniji. V specifi čnem delu pa je predstavljenih 13 psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza in psihoanalitična psihoterapija, psihodinamska psihoterapija, vedenjsko kognitivna terapija, logoterapija, realitetna terapija, psihodrama, gestalt terapija, transakcijska analiza, transpersonalna psihoterapija, sistemska psihoterapija, ter dve smeri integrativne psihoterapije. Avtorji prispevkov izvajajo predstavljeno psihoterapijo v praksi tudi sami.

 

IZ RECENZIJ:

V Sloveniji imamo ne glede na ozemeljsko in populacijsko majhnost zastopane »skoraj vse« pomembnejše psihoterapevtske pristope in aktualnost te knjige se kaže tudi v pluralnosti opisanih pristopov. Predstavljenih je 13 psihoterapevtskih smeri, vključno z uporabnimi informacijami. Podrobne predstavitve teoretičnega in zgodovinskega ozadja posameznih pristopov bodo v pomoč psihoterapevtom, ki jih zanimajo drugačni pogledi na področje od tistega, ki ga imajo sami, pa tudi vsem drugim strokovnjakom, ki se pri delu soočajo z ljudmi v stiskah ali enostavno vsem, ki jih področje zanima. Študentom psihoterapije bo preglednost knjige olajšala odločanje za usmeritev v posamezen pristop, uporabne informacije, ki so podane ob vsakem pristopu, pa bodo v pomoč tistim, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč. Bralci so s knjigo pridobili odličen pregled sodobne psihoterapije ter tudi vpogled v številne izvire, iz katere črpa mogočna reka, ki je po stoletju razvoja postala mogočen tok ter samostojen poklic.

Doc. dr. Robert Masten

Kljub razširjenosti in včasih tudi popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh desetletjih se nerazpoznavnost psihoterapije ohranja. Zato je potreba po tovrstnih informacijah ter vednosti razumljiva in zato je izid pričujočega zbornika zelo dobrodošel. Zbornik je dragocen prispevek, ki združuje na enem mestu informacije, ki bi jih sicer moral iskati po različnih virih. Ker ni namenjen eni sami ciljni skupini, bo bralec sam selektiven in poiskal tisto, kar potrebuje ali ga zanima. Razmišljujoč bralec pa bo s pazljivim branjem dobil še več: lahko bo ugotavljal, kako se konceptualni aparati posameznih pristopov na različen način lotevajo in uspevajo zajeti eno samo človeško realnost.

Izr. prof. dr. Rudi Kotnik