JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne Psihologije

by dr. Matej Černigoj,

V ZALOŽBI IPSA smo izdali novo knjigo z naslovom JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne psihologije avtorja dr. Mateja Černigoja. Avtor se v pričujoči znanstveni monografiji loteva najpomembnejših vprašanj socialne psihologije. V ospredju je vprašanje odnosa med posameznikom in družbo, na katerega pa ni mogoče odgovoriti brez pojasnitve socialne motivacije. S kritičnim in logično konsistentnim pristopom mu uspe povezati spoznanja avtorjev kot so Mead, Piaget, Maturana in Varela ter Berger in Luckmann v nov model, ki predstavlja na področju socialne psihologije pravi paradigmatski preskok. Avtor oblikuje novo celostno teorijo socialne psihologije, v katero so vgrajeni vsi pomembnejši pojavi tega področja, vendar videni z novega vidika, ki predstavlja svežo in izvirno rešitev. Pri tem velja izpostaviti predvsem originalno pojasnitev sebstva kot avtopoetske enote ter opredelitev pojma socialne resničnosti. Zaradi izjemne širine pri obravnavi temeljnih vprašanj odnosa med posameznikom in družbo ter jasno opredeljenih epistemoloških in ontoloških izhodišč pa je Černigojev model uporaben ne le za (socialno) psihologijo, pač pa za družboslovje v celoti. Delo krasi tudi uporabljena terminologija. Visoko notranje konsistenten teoretični model namreč omogoča enoznačno opredelitev vseh ključnih pojmov, kar je v socialnopsihološki literaturi praktično brez primerjave.

(Iz recenzije dr. Janeza Bečaja)

O AVTORJU
Matej Černigoj je doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, kjer predava predmet Socialna psihologija I. Socialna psihologija oziroma širše problemsko polje odnosa
med posameznikom in družbo je tudi njegovo osrednje raziskovalno področje, ki se mu zadnja leta posveča predvsem
z vidika epistemologije in metodologije prvo- in drugoosebnega raziskovanja zavesti ter samospoznavanja.

JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne Psihologije

by dr. Matej Černigoj,

V ZALOŽBI IPSA smo izdali novo knjigo z naslovom JAZ in MI: Raziskovanje Temeljev Socialne psihologije avtorja dr. Mateja Černigoja. Avtor se v pričujoči znanstveni monografiji loteva najpomembnejših vprašanj socialne psihologije. V ospredju je vprašanje odnosa med posameznikom in družbo, na katerega pa ni mogoče odgovoriti brez pojasnitve socialne motivacije. S kritičnim in logično konsistentnim pristopom mu uspe povezati spoznanja avtorjev kot so Mead, Piaget, Maturana in Varela ter Berger in Luckmann v nov model, ki predstavlja na področju socialne psihologije pravi paradigmatski preskok. Avtor oblikuje novo celostno teorijo socialne psihologije, v katero so vgrajeni vsi pomembnejši pojavi tega področja, vendar videni z novega vidika, ki predstavlja svežo in izvirno rešitev. Pri tem velja izpostaviti predvsem originalno pojasnitev sebstva kot avtopoetske enote ter opredelitev pojma socialne resničnosti. Zaradi izjemne širine pri obravnavi temeljnih vprašanj odnosa med posameznikom in družbo ter jasno opredeljenih epistemoloških in ontoloških izhodišč pa je Černigojev model uporaben ne le za (socialno) psihologijo, pač pa za družboslovje v celoti. Delo krasi tudi uporabljena terminologija. Visoko notranje konsistenten teoretični model namreč omogoča enoznačno opredelitev vseh ključnih pojmov, kar je v socialnopsihološki literaturi praktično brez primerjave.

(Iz recenzije dr. Janeza Bečaja)

O AVTORJU
Matej Černigoj je doktor znanosti s področja psihologije. Zaposlen je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, kjer predava predmet Socialna psihologija I. Socialna psihologija oziroma širše problemsko polje odnosa
med posameznikom in družbo je tudi njegovo osrednje raziskovalno področje, ki se mu zadnja leta posveča predvsem
z vidika epistemologije in metodologije prvo- in drugoosebnega raziskovanja zavesti ter samospoznavanja.